Paradox

Als we de balans van afgelopen jaar moeten opmaken, kunnen we in elk geval zeggen dat het tumultueus is verlopen. Er werden aanslagen gepleegd, dubieuze partijen wonnen mondiaal steeds meer terrein en tot overmaat van ramp verloren we veel sporthelden en cultuurbepalers.

Door de globalisering vrezen we voor uitheemse problemen, terwijl we in Nederland in alle redelijkheid weinig tot niets te klagen hebben.

Sterker nog, bij ons gaat het vooralsnog behoorlijk goed: het meest sensationele nieuws van afgelopen dagen was de dichte mist, die ervoor zorgde dat sommige vliegtuigen pas na een paar uur konden landen of vertrekken.

Het échte zorgenkind in eigen land is waarschijnlijk de enorme verdeeldheid, die een beetje doet denken aan de verzuiling, toen iedereen nog geïsoleerd in zijn eigen club leefde, mentaal en fysiek.

In aanloop naar de komende verkiezingen zullen politieke extremen de verschillen extra willen benadrukken en uitventen, teneinde er electoraal beter van te worden, gedreven door machtshonger en vernielzucht.

Voor zover het internet een goede graadmeter is, staat ons in het nieuwe jaar een politieke aardverschuiving te wachten – alles moet rigoureus anders. Het is echter te hopen dat onze instituten, zoals het onderwijs, de wetenschap en de rechtspraak, niet zullen meegaan in deze gekte.

Er is een besmettelijke mediarealiteit ontstaan die als een schimmel bijna al onze denkpatronen overwoekert.

Ik zal niet zo ver gaan als Mark Rutte, door te zeggen dat we in een ‘waanzinnig gaaf land’ leven, maar de kern van zijn boodschap klopt natuurlijk wel. Wat mij het afgelopen jaar het meest opviel – of ik nu in de voetbalkantine zat, ergens boeken signeerde, of lezingen op scholen gaf – was de enorme paradox tussen wat ons door onheilsprofeten dagelijks wordt voorgeschoteld, en hoe de werkelijkheid in elkaar steekt.

Veel mensen zien hun oprechte sentimenten gekaapt worden door notoire onruststokers en voelen zich genoodzaakt een partij te kiezen.

Maar ergens tussen die extremen, in de grootste en tevens rustigste debatzaal van Nederland, bevindt zich een grote groep die ook van alles vindt, maar louter op een constructieve manier tot oplossingen wil komen.

Die club moet zich meer laten gelden. Dat is mijn wens voor 2017.