Pijnpunt

In het televisieprogramma Voetbal Inside vertelde opperhoofd Johan Derksen dat voetbalclubs met te veel Marokkanen in hun selectie uiteindelijk kapot zullen gaan. Die jongens zouden stelselmatig voor overlast zorgen, douchen met hun boxershorts aan – omwille van religieuze opvattingen – en zorgen ervoor dat oorspronkelijke Nederlanders zich uiteindelijk bij een ander team aanmelden.

Hij kreeg na deze analyse heel politiek correct Nederland (en meer mensen) over zich heen, met het verwijt dat hij een racist zou zijn. Natuurlijk hebben ze een punt: er zijn wel degelijk Marokkaanse Nederlanders die gewoon goed functioneren in onze samenleving en dus ook niet op het veld voor problemen zorgen. De generalisatie is dus misplaatst.

De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat De Snor in zijn analyse een terecht pijnpunt benoemt. Ik ken veel voetbalclubs met een gesegregeerd karakter die regelmatig het nieuws halen na een dubieus incident op een voetbalveld.

Echter, dit heeft niet alleen met etniciteit te maken, maar vooral met de sociaal-economische klasse waaruit de voetballertjes komen.

Ikzelf speel bijvoorbeeld bij een club waarvan de leden over het algemeen witte Nederlanders uit een arbeidersklasse zijn. Onze reputatie is niet goed. In het verleden vonden er veel incidenten plaats. Pas toen de notoire raddraaiers werden weggestuurd, ontstond er een normaal sportklimaat.

De verzuiling is al een paar jaar geleden verdwenen, maar bij veel sportclubs bestaan nog steeds gescheiden maatschappelijke groeperingen. Er moet vermenging plaatsvinden, zowel op basis van etniciteit als sociaal-economische klasse, zodat verkeerde omgangsvormen niet kunnen worden gecultiveerd, maar geneutraliseerd door een bestuur dat niet té emotioneel betrokken is bij haar leden.

We weten dat jongens met een bepaalde achtergrond moeizaam aan de maatschappij kunnen deelnemen en toch staan we oogluikend toe hoe ze gezamenlijk bij een sportclub voor problemen kunnen zorgen. Er zijn in principe twee oplossingen: we verbieden verdere segregatie, of er komen strengere straffen voor amateurvoetballers die zich misdragen.

Maar dan moet het probleem eerst wel erkend worden. Dat deed Johan Derksen. Ik vrees dat niemand zijn voorbeeld durft te volgen.