Schaamte

In Enschede protesteerden boze burgers tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Het NOS-journaal liet een aantal van die mensen aan het woord. Een tegenstander verwoordde zijn bezwaren als volgt: ‘Die vluchtelingen hebben een andere opvoeding gehad, hun levensstijl verschilt van onze normen en waarden.’

Hij was gestoken in een trainingspak, had gemillimeterd haar, droeg een gouden ketting en een vage tatoeage ontsierde zijn nek.

De gekwelde man suggereerde dat het wereldbeeld van de vluchtelingen contrasteert met dat van ons.

Misschien heeft hij gelijk, maar tegelijkertijd weet ik zeker dat er meer Nederlanders zijn die zich op geen enkele manier verwant voelen met agressieve bullebakken die met zijn allen op een plein bijeenkomen teneinde hun afkeer van vreemdelingen uit te spreken.

Er werd in Enschede meermaals gesproken van ‘onze cultuur’, alsof deze boven alles verheven is; de afgelopen dagen voelde ik vooral schaamte over landgenoten die het internet bevlekken met racistische bakerpraatjes waarin ze in gebrekkig Nederlands de wens formuleren dat alle asielzoekers op de Middellandse Zee tot een verdrinkingsdood komen.

Er is ontegenzeggelijk een kloof tussen mensen die voor Islamitische Staat moeten vluchten en de Nederlandse stedeling die ergens in de provincie op driehoog achter woont.

Maar de pretentie dat bij ons één nationale cultuur bestaat is lachwekkend en ronduit bespottelijk. Wij zijn allemaal door andere prikkels gevormd.

Ik heb een heel andere opvoeding gehad dan de bezetters van het plein in Enschede die – al dan niet oprecht – vrezen dat Syriërs naar ons land reizen om hun dochters te verkrachten. Hun hysterie is mij vreemd, evenals de drang van bepaalde lieden die iedere avond hun computer aanzetten, met het doel om asielzoekers van alles toe te wensen.

We hebben desondanks tot op de dag van vandaag zonder noemenswaardige problemen in dezelfde samenleving kunnen leven.

Ik vraag me af of dat significant gaat veranderen als er tijdelijk een gedoseerd aantal mensen van buitenaf bijkomt. Het zou in ieder geval fijn zijn als de nieuwelingen straks niet onze pleinen veroveren en daar schuimbekkend tekeergaan tegen een volk dat op de vlucht is voor terrorisme.

 

(deze column verscheen eerder in Dagblad de Stentor)